Olen käyttänyt ”Syvä-asahi” nimitystä jo muutaman vuoden
ajan Asahi Health –terveysliikuntaan perustuvasta menetelmästäni. Olen
kehittänyt Syvä-asahiin liittyen useita jatkokoulutuksia ja liikesarjoja, joita
alkuperäinen Asahi Health –menetelmä ei sisällä. Olen myös systematisoinut
Syvä-asahin ohjaajakoulutuksen. Käytän ”Syvä-asahia”
tavaramerkin tavoin, vaikka en ole sitä sellaiseksi rekisteröinytkään, mutta
sillä on tavaramerkin suoja.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeissa todetaan, että ”Suomessa
tavaramerkin rekisteröiminen ei ole edellytys sen käyttämiselle. Yksinoikeuden
tavaramerkkiin voi saada myös käytön kautta vakiinnuttamalla. Tavaramerkkiä voi
siis käyttää vaikkei olisi sitä rekisteröinytkään.” Tämä on siis tilanne myös ”Syvä-asahin”
kohdalla, joka on käytössä vakiintunut merkitsemään kehittämääni menetelmää.

Tietooni on tullut, että ”Syvä-asahin” nimellä järjestetään
kursseja, vaikka ohjaajat eivät ole suorittaneet hyväksymääni Syvä-asahin
ohjaajan tutkintoa. Pyytäisin asahi-ohjaajia ystävällisesti noudattamaan
tavaramerkin suojaa ja kutsumaan Asahi Health –tunteja asahitunneiksi tai Asahi
Health –tunneiksi. Vain valtuutetut Syvä-asahin ohjaajat voivat käyttää
tunneistaan nimitystä ”Syvä-asahi”.

Ystävällisin terveisin

Timo Klemola