Lyhyt huomio asahista ja työergonomiasta

Ergonomia on laaja käsite, joka liittyy siihen, miten
ihminen voi työskennellä erilaisissa olosuhteissa ja vuorovaikutuksissa
erilaisten välineiden kanssa mahdollisimman turvallisesti ja terveyttään ja
hyvinvointiaan ylläpitäen. Työssä syntyy
helposti erilaisia vammoja ja rasitustiloja, jos työvälineet tai työtilat ovat
työhön epäsopivia tai jos työtä tehdään väärissä työasennoissa tai vääriä
liikeratoja noudattaen. Ergonomiassa
etsitään siis työasentojen, työliikkeiden, työvälineiden ja työympäristön yhteensovittamista
niin, että työskentely voi tapahtua turvallisesti ja terveellisesti. Jos nämä
edellytykset toteutuvat, myös työn tehokkuus voi parantua.

Jos ajatellaan asahia ergonomian kannalta, se liittyy
silloin työasentoihin ja työliikkeisiin. Ergonomian kannalta voidaan myös
ajatella, että työn ohessa tehty taukoliikunta lisää ihmisen kykyä suorittaa työnsä
turvallisesti ja terveellisesti. Asahissa opettelemme kehon hyvää pystyasentoa
ja sen hyvää linjausta niin, että voimme tuoda tämän taidon myös muihin arjen
askareisiin kuten istumiseen, kävelemiseen, nostamiseen jne. Samoin opettelemme voiman tuottoa koko
kehosta. Yleinen virheemme on, että käytämme voimaa vain käsillämme, kun
voisimme ottaa voiman myös jaloista ja vartalosta. Asahi opettaa meille siis työergonomian
kannalta keskeisiä kehon asennon ja liikkumisen periaatteita.

Ergonomiaoppaat tunnistavat hyvän pystylinjauksen
merkityksen, mutta eivät tunnista sitä, että tätä periaatetta voidaan ja pitää
harjoitella, jotta siitä tulisi automaattinen tapa kantaa kehoa ja työskennellä
keholla. Sama pätee voimantuottoon. Tunnistetaan kyllä, miten esimerkiksi
nostoissa pitää säilyttää pystylinjaus ja ottaa voima jaloista, mutta sitä, että
tätäkin periaatetta voidaan harjoitella yksinkertaisten voimisteluliikkeiden
yhteydessä, ei yleensä tunnisteta.

Yleinen ajatus näyttää olevan, että työntekijälle voidaan
opettaa oikeat asennot ja työn liikeradat ja niitä pitää sitten pystyä heti
noudattamaan. Ajatellaan, että ergonomisissa periaatteissa kyse on tiedosta,
joka voidaan siirtää helposti kirjan tai päivän koulutuksen avulla. Ei siis
huomata sitä, että kyse on taidosta, joka vaatii pitkäaikaista harjoitusta ja
toistoa, että siitä tulisi automaattista. Koko harjoittelun ideaa ei näytä
ergonomiaoppaista löytyvän. Tiedon ja taidon eron tunnistaminen näyttää olevan
yleisemminkin kulttuurissamme hukassa. Monesti kuvittelemme tietävämme asian,
vaikka emme taidakaan sitä.

Asahi tarjoaa monipuolisen kehoa avaavan ja voimistavan menetelmän,
ikään kuin alustan, minkä avulla on helppo harjoitella kehon käytön ergonomian
kannalta keskeisiä taitoja. Samalla asahi antaa helpon taukoliikuntamenetelmän,
joka auttaa palauttamaan kehon ja mielen (kehomielen) työn rasituksista. Koska
asahia voi harjoitella koska tahansa ja missä vain, mitään välineitä ei tarvita
ja liikkeet tehdään yleensä pystyasennossa, asahi on mitä parhain ergonomisia
periaatteita opettava liikuntamuoto.